Denna sida är under uppbyggnad. Tanken är dock att vi ska samla alla aktörer som på något vis kan erbjuda stöd/support till företagen i Boråsregionen.