Map_Main_Sidebar

Etablering

På Business Region Borås underlättar vi för dig att starta upp din verksamhet i regionens olika etableringsområden. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och tillväxt i existerande företag samt skapa fler arbetstillfällen och bidra till positiva klusterbildningar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring etablering, affärsutveckling eller investeringsmöjligheter i regionen.