Image_KontaktaOss

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

Sebastian Mårtensson
Regionutveckling Näringsliv
070-59 386 59

E-post: sebastian.martensson@borasregionen.se