Vårgårda är en kommun mitt i Västergötland. Tillgängligheten till den vackra och lantliga naturen kombineras med närheten till de större städerna i Västsverige som du når inom en timma med bil eller med tåg. Här passerar västra stambanan och här korsar E20 och riksväg 42 varandra. Kommunen har strax över 11000 invånare varav hälften av dessa bor på landsbygden.

Kommunen har ett rikt föreningsliv som är engagerade i samhällsutvecklingen i kommunen. Bland annat i den ideella föreningen Destination Vårgårda, där föreningar, näringsliv och kommun samarbetar för att utveckla besöksnäringen i kommunen.

För mer information vänligen besök oss på www.vargarda.se