textil

E-handel

Navet inom svensk e-handel finns i Boråsregionen – en stark handelskultur och framgångsrikt näringsliv. Och så Knallen 3.0 som gör affärer både genom postorder och på nätet. Här finns alla förutsättningar för att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet inom e-handel. Regionen har en lång historia och tradition av postorder, distanshandel och som idag utvecklats till att också handla om e-handel.

De fysiska förutsättningarna finns i regionens geografiska läge med närhet till flygplats, hamnar, järnväg och annan infrastruktur. En geografisk knytpunkt med kunskap och nätverk inom området samt ett näringsliv som underlättar etableringar och nyföretagande inom e-handel. Regionen har flera etablerade företag inom system och lösningar för e-handel, logistik, distribution och webb. Andra kringliggande näringar som berör e-handel exempelvis media, reklam och foto är väl representerade i regionen.