Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

Sebastian Mårtensson
070-5938659

E-post: sebastian.martensson@borasregionen.se