logistik

Distribution, logistik och lager

Business Region Borås har ett utmärkt geografiskt läge för logistik och distribution till hela i Norra Europa, med närhet till Göteborgs hamn och Landvetter Internationella Flygplats. Här finns flera tusen företag som importerar och exporterar stora godsflöden. Det finns även goda förutsättningar för affärsresor eftersom regionen har många agenter, grossister och kedjeföretag inom handel.

Från regionen finns existerande distributionsnät till de skandinaviska länderna, Baltikum, Ryssland och större delen av länderna i Östeuropa. DSV, DHL, ENS, Schenker/BTL, Itella Logistics, Aditro Logistics är några av många logistik- och distributionsföretag i Business Region Borås. Många av logistikföretagen erbjuder också ett flertal tjänster inom tredjepartslogistik.

Sweden logistics

Den nybildade logistikföreningen i Borås, Sweden Logistics, är stöpt enligt Triple Helix-modellen och utgörs av medlemmar från hela Västsverige. Under 2000-talet har föreningen arrangerat:

  • Flow-konferenserna, som rönt stor uppmärksamhet och intresse, både nationellt och internationellt
  • Logistik-workshops för företag
  • Arbetat för inrättandet av en professur i logistik samt ett logistiklabb på Högskolan i Borås
  • Initierat och finansierat forskningsprojekt inom logistik på Högskolan i Borås, samt några företagsprojekt inom e-handel under 2012-2013