varfor-regionen-2

Boråsregionen har en unik position i Sverige sedan lång tid tillbaka inom entreprenörskap och affärsutveckling. Det geografiska läget har bidrag till att e-handel- och distributionsnäringen har utvecklats starkt i vårt område. Boråsregionen är Skandinaviens ledande textilcentrum med några av de allra största textilföretagen i Norden. Här finns en gedigen erfarenhet av textilbranschen med goda kontakter inom transport, distribution och e-handelslösningar. I regionen verkar ca 24.000 st företag.