Samarbetsavtal med Business Sweden

Att få fler internationella företag intresserade av Sjuhärad, det är vad Boråsregionen och Business Sweden kommer att verka tillsammans för. Under onsdagen skrev man på ett avtal för att märka starten av samarbetet.

Under Innovationsriksdagens avslutande dag möttes kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Francisca Herodes, etableringsansvarig på Business Sweden för att signera ett samverkansavtal som ska stärka regionen.

– Det är kanske inget man tänker på så ofta, men den tillämpade forskningen här är väldigt stark. Drygt 25 procent av den tillämpade forskningen i Sverige ligger i vår region. Det innebär att vi är för den tillämpade forskningen vad Lund och Uppsala är för grundforskningen. Så vi hoppas att vi i samverkan med Business Sweden ska få fler investeringar till vår region, säger Ulf Olsson.

 

”Om vi kan få fler internationella aktörer att investera regionalt kommer det att leda till mer kapital och fler jobb.”
Business Sweden är en halvstatlig organisation och har ett regeringsuppdrag att arbeta investeringsfrämjande för hela Sverige. Och Boråsregionen blir den 17:e regionen i Sverige att vara med på avtalet.

– Nu vill vi undersöka vad som är regionens styrkor, paketera det internationellt och vara ett stöd för att främja området på den internationella marknaden, säger Francisca Herodes.

Vad kan ett sådant stöd innebära för regionen?

– Om vi kan få fler internationella aktörer att investera regionalt kommer det att leda till mer kapital och fler jobb, säger Francisca Herodes.

– Det är ett avtal som betyder att vi i Boråsregionen har en ökad kraft i vårt arbete med att få hit internationella investerare, säger Ulf Olsson.

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se