Bästa logistikläget i Sverige!

Borås Stad och dess företagare bidrar stort till att befästa Göteborgsregionen som Sveriges bästa logistikläge enligt Nordens största och enda renodlade logistiktidning Intelligent Logistik´s årliga rapport.

Göteborgsregionen (Business Region Göteborg + Borås)

Göteborgsregionen återtar tronen som Sveriges självklara logistikhuvudstad, efter att 2018 ha fått dela förstaplatsen på listan med formstarka Örebro. Göteborgsregionen får mer än 190 000 kvm tillkommande ytor under 2019, varav merparten byggs på Viared i Borås. Även Landvetter börjar ta fart, med två planerade etableringar under 2019 och 2020. Hamnen ökar åter containervolymerna, och produktionen är nu stabil efter 2017 års svåra konflikter och andra störningar. Regionens har prioriterats väl i infrastrukturplanen, bland annat genom klartecknet för farledsfördjupningen, som säkrar hamnen förmåga att ta emot de största containerfartygen. Tågpendelsystemet till och från regionen är effektivt och väl utnyttjat. Regionens styrkor är många, inte minst enastående regionalt samarbete kring logistik- och godsfrågor och spetsutbildning och forskning inom logistik vid både Handelshögskolan och Chalmers. Det enda orosmolnen för regionen är om man kan fortsätta få fram detaljplanerad mark i den höga takt som marknaden efterfrågar och problematiken med höga godsflöden till Norge på väg, där tillräcklig järnvägsinfrastruktur saknas.

Tillkommande logistikytor 2014-2018: 502 150 kvm

Tillkommande logistikytor 2019: 191 450 kvm

Länk till logistikrapporten: http://intelligentlogistik.com/logistiklagen

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se