Business Region Borås

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i vårt område. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i Boråsregionen som bildar samarbetsorganisationen Business Region Borås.

Vår verksamhet

Vi har ett nära samarbete med kommunernas näringslivsenheter och kan förmedla aktuell information om kommunernas utbud och utvecklingsplaner. Vi är finansierade av våra medlemskommuner och vår verksamhet ligger under Boråsregionens Kommunalförbund.

Läs mer >

Kontakta oss

Har du några frågor, eller vill komma i kontakt direkt med kommunerna, tveka inte att höra av dig!

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

Sebastian Mårtensson
Business Region Borås
+4670-59 386 59
E-post: Sebastian.martensson@borasregionen.se