Investera och etablera

Varför ska ni välja Boråsregionen att investera och etablera i? Vi har en lång historia och kunnande inom fordonsbranschen, starka underleverantörer och testbäddar för ny teknik samt världsledande företag inom bilsäkerhet. Ur den traditionella handeln har ett starkt e-handelskluster växt fram i regionen där 40% av alla Sveriges webb-transaktioner går via Borås. Vi har kunskapen, ytorna och tekniken för att ta ert företag in i framtiden.

Investeringsområden

Boråsregionens investeringsområden har en stark koppling till Västsveriges fordonsindustri. I regionen finns en traditionell historia kring handel som i nutid är ett nav för e-handel och logistiska lösningar.

Investeringsområden >

Lediga lokaler

Letar du och ditt företag efter lokaler att hyra? Eller har du lokaler som du äger som du vill hyra ut? Tillsammans med Lokalguiden tillhandahåller vi lokaler för ditt företagande som täcker hela Sjuhärad.

Läs mer >

Tillgänglig mark

Hundratalet lediga tomter står redo, med miljontals kvadratmeter för dig som behöver mark för att etablera.

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se