Business Region Borås

Business Region Borås har en unik position i Sverige inom entreprenörskap och affärsutveckling. Här finns redan idag väletablerade e-handel- och logistikföretag tillsammans med spännande startups, lärosäten och forskning. Här får du alla förutsättningar för att investera och etablera din verksamhet.

Lokal entreprenörsanda för globala marknader

Business Region Borås är Skandinaviens ledande textilcentrum med några av de största textilföretagen i Norden. Här har den textila industrin utvecklats under lång period, med goda kontakter inom transport, distribution och smarta e-handelslösningar.

Med över 1,5 miljoner människor i närområdet, ett expansivt företagsliv, studenter, lärosäten och forskning finns här stora möjligheter för företag som verkar inom information, kommunikation, teknik, logistik, textil och mode.

Modernt kommunikationsnät

Vårt geografiska läge underlättar handel, distribution och kommunikation. Via närliggande hamnar, flygplats, motorvägar och järnvägsförbindelser transporteras varor och människor snabbt till Skandinaviens största städer och ut i världen.

”Hundratalet lediga tomter står redo, med miljontals kvadratmeter för dig som behöver mark för att etablera.”

Under 2017 hade regionen en befolkningstillväxt på 10 000 personer. Inom en femårsperiod räknar vi med att ha nästan femtusen nya bostäder redo för inflyttning.

Välutvecklad logistik och distribution

Existerande distributionsnät finns idag till de skandinaviska länderna, Baltikum, Ryssland och större delen av länderna i Östeuropa. DSV, DHL, ENS, Schenker/BTL, Itella Logistics, Aditro Logistics är några av många logistikföretag i regionen. Flera av dessa erbjuder också tjänster inom tredjepartslogistik.

Tid att leva

Livskvalitet och hög kommunal service kännetecknar Boråsregionen. Det är aldrig långt från centralorterna till orörd natur och vackra sjöar. Ett omfattande kulturliv, djurpark, sportanläggningar, attraktiva handelsområden, golfbanor och hög kommunal service finns alltid nära till hands. Cirka 1,5 miljoner människor bor inom tio mils radie.

Information, kommunikation och teknologi

Företag inom ICT-branscherna (Information, communication och technology) har en stark närvaro i Boråsregionen. Här finns en gedigen kompetens för att utveckla inbyggda system, infrastruktur & molntjänster, mobilteknologi, logistik och transport.

Läs mer >

Fordonssäkerhet

Boråsregionen har lång erfarenhet av bilbranschen och ligger redan steget före inom automotive och fordonssäkerhet. Ett stort kluster av företag, underleverantörer, lärosäten och testbäddar står redo att samarbeta för att möta framtidens utmaningar.

Läs mer >

Testbäddar

Rise, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv. I Boråsregionen finns redan idag etablerade testmiljöer och erfaren personal som utvecklar nästa generations teknik. Trådlösa kommunikationssystem, autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem är bara några av många pågående projekt.

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se