Fordonssäkerhet & autonoma system

Business Region Borås och Västsverige bildar ett kluster för företag som driver bilindustrin framåt. Här återfinns världsledande testbäddar, fordonstillverkare, underleverantörer, forskning och lärosäten som tillsammans skapar morgondagens fordon.

Testbäddar som Rise, Hällered, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv verkar i regionen och hjälper bland annat fordonsindustrin att utveckla framtidens teknologi.

Forskning och lärosäten

Runt om i Västsverige finns närmare 100 000 studenter, doktorander och blivande ingenjörer, fördelade på olika högskolor och universitet. I Business Region Borås drivs också det spännande projektet SHADES (System Safety through the Combination of HMI and Dependable Systems) som studerar effekterna av fel i automatiserade fordon och föreslår metoder för säkra övergångar till manuell körning.

Globala tillverkare

Autoliv, Volvo Cars, Geely, Volvo Buses och Nevs. Västsverige har en lång tradition av fordonstillverkning och står idag förberett med stora resurser för att fortsätta att driva utvecklingen framåt.

Ett nätverk av underleverantörer

Runtom i Boråsregionen finns hundratals underleverantörer i Borås, Mark, Tranemo och Svenljunga som är livsviktiga för fordonsindustrin.

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se