Vi syns väl i Hannover?

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna kommer Boråsregionen att vara representerad på Hannovermässan 2019, världens största industrimässa.

 

Under första veckan i april slår portarna upp till de näst intill otaliga mässhallarna i Hannover. Världens största industrimässa är återigen snart här! I år är det stort för oss eftersom Sverige är partnerland. Det innefattar att Sverige kommer synas och få mycket stor exponering innan under och efter mässan. Tillsammans med det avtal som Business Region Borås har med Business Sweden om ett regionalt investeringskontor får vi möjligheten att ingå i den svenska paviljongen.

Tillsammans med de övriga delregionerna tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer vi att finnas under ett västsvenskt flagg där vi har gått ihop under namnet West Sweden. Vi har samlat kraften i hela den västsvenska industrin att presentera för besökare och investerare.

I Boråsregionen så är vi utöver vår textil och e-handel starka och världsledande inom fordonssäkerhet och autonoma transporter. Det är våra konkurrenskraftiga företag och unika testmiljöer och testbäddar som vi bidrar med till investeringsmöjligheterna under Hannovermässan.

Testbäddar

Rise, AstaZero, Awitar och Test Center Autoliv. I Boråsregionen finns redan idag etablerade testmiljöer och erfaren personal som utvecklar nästa generations teknik. Trådlösa kommunikationssystem, autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem är bara några av många pågående projekt.

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

Sebastian Mårtensson
Business Region Borås
070-59 386 59
E-post: Sebastian.martensson@borasregionen.se