Samverka

Tillsammans når vi målen och en hållbar tillväxt. Här hittar du de samverkansplattformer som finns i regionen. Allt från den lokala köpmannaföreningen till Science Park Borås. I regionen finns det tre stycken kluster, De kreativa klustret, e-handelsklustret och självklart det textila klustret.

Kluster

Erfarenheten visar att välfungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn är nyckeln till framgångsrik branschutveckling.

Läs mer >

Nätverk och mötesplatser

I Boråsregionen finns det många företagarföreningar och nätverk. Vi har listat de företagarföreningar som finns här efter kommun för dig som är ny i regionen eller varit etablerad sedan länge!

Läs mer >

Science Park Borås

Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta.

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se