Starta och utveckla

Vill du ta nästa steg med ditt företag men känner att du inte vet hur, har du en lysande idé men vet inte hur du ska göra för att förverkliga den? Det finns många som kan hjälpa just dig! Nedan hittar du de organisationer som finns i regionen som arbetar för att hjälpa dig och ditt företagande!

Företagsrådgivning

Det första steget är ofta att bara säga sin idé högt för någon annan. Vill du komma igång eller har redan kommit en bit på vägen? Regionens innovationsorganisationer är här för att hjälpa dig!

Läs mer >

Finansiering och stöd

Har du kommit igång med din verksamhet och är i behov att utveckla den? Eller behöver du ekonomisk hjälp för att starta? Det finns många sorters finansiella stöd som du kan söka.

Läs mer >

Textile Fashion Center

I Textile Fashion Center finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

Läs mer >

Export

Är ditt företag exportmoget? Vill du ta nästa steg ut och möta den globala marknaden? Regionalt Exportcenter kan hjälpa dig på vägen.

Läs mer >

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se