Finansiering och stöd

Det finns olika typer av utlysningar, konsultcheckar och andra sorters finansiella stöd som du kan ansöka. Det är så att utlysningarna inte alltid är aktuella, därför krävs det att du håller dig uppdaterad, vissa organisationer erbjuder prenumeration på sina utlysningar. Håll dig uppdaterad för att hitta rätt finansiering till just din verksamhet

Verksamt.se finner du  länkar till olika finansieringsalternativ i hela Västra Götaland. På Västra Götalandsregionens hemsida finns även där olika typer av finansieringsstöd.

Utöver dessa finns nationella myndigheter och organisationer som du kan vända dig till. Vissa finns även som regionala organisationer.

Stärka företagens konkurrenskraft
Tillväxtverket
Lån
Almi Företagspartner Väst
Riskkapital
Almi Invest
Finansiering av forsknings- och innovationsprojekt
Vinnova

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se