Vi kan hjälpa dig!

I Boråsregionen finns ett stort antal aktörer som kan hjälpa dig att ta nästa steg med din idé eller utveckla ditt företag. Nedan finner du de organisationer som arbetar med företagsrådgivning i Borås och hela Sjuhärad.

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

033-35 70 53

info@businessregionboras.se