Textile Fashion Center

Vi på Business Region Borås är stolta i att få sitta i Simonsland och vara en del av den historia som har präglat Borås och hela regionen. Nu är det mindre produktion i området men farten och myllret av människor är om än högre.

Kluster och verksamheter

I Textile Fashion Center finns en rad självständiga verksamheter som förenas i ett textilt kluster. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling. Tre parter bildar basen för verksamheten vars samverkan benämns som triple helix.

Det är Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad. Grundidén är att kreativa processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi – ett framgångskoncept som är känt över hela världen.

“Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat”

Detta är en plats som utmärker sig mot andra kluster genom sin unika miljö och sitt unika koncept. Här kombineras fritt tänkande med kunskap och forskning på hög nivå så att företagsamhet kan växa med självförtroende och autenticitet.

Läs mer om verksamheten och vilka organisationer som är aktiva på fashion center.


textilefashioncenter.se

Business Region Borås arbetar med att så enkelt som möjligt öppna upp möjligheterna för investerare eller företagare att etablera sig i Boråsregionen. Via oss kan ni nå samtliga åtta kommuner i regionen. Business Region Borås arbetar främst med investeringsområden inom Textil, ICT och Fordonssäkerhet.

KONTAKT
Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30 BORÅS

Sebastian Mårtensson
Business Region Borås
+4670-59 386 59
E-post: Sebastian.martensson@borasregionen.se